6979247470 Περσεφόνης 19 & Χατζηδάκη - Ελευσίνα erasmia.sterpi@gmail.com